Category: За кваса

  • Защо квасът е по-добрият набухвател от маята?

    Защо квасът е по-добрият набухвател от маята?

    Хлябът с квас е приготвен с естествена закваска, която представлява смес от брашно и вода, оставена да ферментира в продължение на няколко дни. Тази закваска съдържа диви дрожди и бактерии, които се срещат естествено в природата. Когато закваската се добави към тестото, тези дрожди и бактерии започват да ферментират тестото, произвеждайки газа въглероден диоксид, който…

  • Кратка история на кваса

    Кратка история на кваса

    Хлябът с квас е един от най-старите и традиционни видове хляб в света, с богата и завладяваща история, която продължава хиляди години. Макар произходът на закваската да е донякъде забулен в мистерия, смята се, че за първи път тя е разработена в древен Египет или Месопотамия около 4000 г. пр. В Древен Египет закваската е…